Aktivita 7

Balíček printových a digitálnych materiálov pod spoločným názvom "Učme sa moderne a zaujímavo"-predstavuje súhrn zaujímavých vzdelávacích postupov, modelov a metód realizovaný samostatnými publikáciami v primeranom rozsahu s digitálnou verziou.