Aktivita 4

Tréningy komunikačných zručností v prostredí reálneho trhu - Slovensko. Nácvik komunikačných a marketingových zručností študentov škôl zúčastnených na projekte na výstave.