Aktivita 2

Slovensko-maďarské dni moderného vzdelávania-Work-shopy/tvorivé dielne, výmena skúseností zo zavádzania progresívnych foriem vzdelávania - prezentácie príkladov dobrej vzdelávacej praxe,v priamom priestorovom a časovom vzťahu k prezentácii prác prebehne work-shop pedagógov, v rámci ktorého pedagógovia prezentujúceho vzdelávacieho subjektu predstavia vzdelávacie postupy,vysvetlia ich dopad na kvalitu ľudských zdrojov a ich uplatnenie sa v reálnej praxi.