Aktivita 1

Monitoring potrieb trhu práce a vzdelávacieho prostredia v oprávnenom území Prieskum trhu práce, výber vzdelávacich inštitúcii a 50 firiem na oprávnenom území HU/SK

4.1.1. Prieskum výstupov požiadaviek trhu práce

Dokument v PDF

4.1.2. Dotazník pre školy

Dokument v PDF

4.1.2. Výzva pre školy 

Dokument v PDF

4.1.3. Výzva pre prax

Dokument v PDF

4.1.3. Dotazník pre prax

Dokument v PDF

4.1.3. Databáza firiem BBSK a KSK

Dokument v PDF

4.1.4. Databáza škôl SR

Dokument v PDF

4.1.4. Databáza škôl KSK

Dokument v PDF

4.1.4. Databáza škôl BBSK

Dokument v PDF

4.1.5. Štatistické vyhodnotenie dotazníkov

Dokument v PDF