Kontakty

Členovia projektového tímu:

Ing. arch. Albert Klein
predseda združenia SMHF, koordinátor aktivít
tel.: +421 903 611 715
fax: +421 53 442 63 64
e-mail: albert.klein@smhf.sk

Ing. Lucia Balogová
koordinátor projektu
tel.: +421 911 115 506
fax: +421 53 442 63 64
e-mail: lucia.kleinova@smhf.sk

Ing. Lukáš Baloga
administrátor projektu
tel.: +421 911 155 505
fax: +421 53 442 63 64
e-mail: lukas.baloga@smhf.sk

Projektový partner:

INNOVITAS Kutatási-fejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Béla u. 7/A
HU-3531 Miskolc
Maďarsko

tel.: +36 70 619 58 64
tel.: +36 46 506 322
fax: +36 46 506 323
e-mail: info@innovitas.hu