Miesto združenia

SLOVENSKO - MAĎARSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM, v skratke SMHF

Gemerská 847/4
SK-052 01 Spišská Nová Ves
Košický kraj
Slovenská republika

Kancelária SMHF

Starosaská 15
SK-052 01 Spišská Nová Ves
Košický kraj
Slovenská republika