O občianskom združení

Občianske združenie Slovensko - Maďarské hospodárske fórum bolo založené na základe uvedomenia si potreby trvalého posilňovania spolupráce krajín Európskej Únie v záujme podpory univerzálne priaznivého prostredia pre rozvoj hospodárskych, vzdelávacích a kultúrnych iniciatív v Slovensko - Maďarskom a Maďarsko - Slovenskom prihraničí založeného na princípoch vzájomnej rovnosti a tolerancie, obojstrannej výhodnosti, pri rešpektovaní zásad trhového hospodárstva, demokracie a humanizmu.

Zakladateľmi boli fyzické osoby - reprezentanti podnikateľských subjektov pôsobiacich v uvedenom teritóriu, ktoré majú osobný, aj profesionálny záujem na rozvoji vzájomnej komunikácie.

  • Dátum prípravného stretnutia zakladateľov: 31. marec 2009
  • Dátum registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky: 31. júl 2009

Občianske združenie privítalo Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013, ktorého ciele a kľúčové aktivity priamo korešpondujú s jeho zameraním. V pozícii vedúceho partnera v spolupráci so svojim maďarským partnerom prostredníctvom projektu „Kvalitná spolupráca - základ cezhraničnej podnikateľskej spolupráce"/"Podnikanie bez hraníc" a finančnej podpory EÚ, postupne realizuje 6 aktivít, ktorými naplní ciele definované pri svojom založení.

 

This is alternative content.

This is alternative content.